Wat vergoedt uw zorgverzekeraar?


Vergoeding via zorgverzekeraar

In 2017 vergoedt de zorgverzekeraar vanuit de basisverzekering 3 behandeluren dieetadvisering per kalenderjaar. Deze vergoeding valt onder het wettelijk verplichte eigen risico. Onder de behandeluren valt zowel het directe contact met u (op het spreekuur), als de indirecte werkzaamheden (bijvoorbeeld het berekenen van uw voeding of het rapporteren naar de arts). In de gedeclareerde behandeltijd wordt dus ook de indirecte tijd voor analyse, administratie en rapportage (uitwerktijd) berekend.

 

In steeds meer aanvullende verzekeringen is extra vergoeding voor begeleiding door de diëtist opgenomen (naast de 3 behandeluren vanuit de basisverzekering!). U kunt uw polisvoorwaarden hiervoor nalezen of contact opnemen met uw zorgverzekeraar.


Tarieven 2017

 

Wanneer u geen verwijzing heeft van uw (huis)arts of wanneer u meer begeleiding nodig heeft  dan uw zorgverzekeraar vergoed, zijn de kosten voor eigen rekening. Voedings- en dieetadvies 'De Waard' hanteert dan de onderstaande tarieven:

 

  • Eerste consult:    € 90,00        (60 minuten directe en 30 minuten indirecte tijd)
  • Vervolgconsult:   € 30,00
  • Kort consult:       € 15,00