Wat vergoedt uw zorgverzekeraar?


Vergoeding via zorgverzekeraar
In 2024 vergoedt de zorgverzekeraar vanuit de basisverzekering 3 behandeluren dieetadvisering per kalenderjaar. Deze vergoeding valt onder het wettelijk verplichte eigen risico. Voor kinderen tot 18 jaar geldt geen eigen risico.

 

Onder de behandeluren valt zowel het directe contact met u (op het spreekuur) als het indirecte contact, ook wel individueel dieetvoorschrift genoemd.  Onder het individueel dieetvoorschrift valt o.a. het berekenen van uw voeding en het maken van een dieetvoorschrift.

  

In steeds meer aanvullende verzekeringen is extra vergoeding voor begeleiding door de diëtist opgenomen (naast de 3 behandeluren vanuit de basisverzekering!). U kunt uw polisvoorwaarden hiervoor nalezen of contact opnemen met uw zorgverzekeraar.


Vergoeding via ketenzorg

Dieetbehandeling kan vergoed worden via de ketenzorg wanneer er sprake is van Diabetes Mellitus, COPD of cardiovasculaire risico's (o.a. verhoogde bloeddruk of verhoogd cholesterolgehalte). Vergoeding via de ketenzorg valt niet onder het verplichte eigen risico. Uw huisarts, praktijkverpleegkundige of praktijkondersteuner kan u vertellen of u kunt worden verwezen via de ketenzorg.


Tarieven 2024

Wanneer u geen verwijzing heeft van uw (huis)arts of wanneer u meer begeleiding nodig heeft  dan uw zorgverzekeraar vergoed, zijn de kosten voor eigen rekening. Voedings- en dieetadvies 'De Waard' hanteert dan de onderstaande tarieven:

  • Eerste consult:    €75,00- € 112,50      (60 minuten consult en 0-30 minuten individueel dieetvoorschrift)
  • Vervolgconsult:   € 37,50                    (30 minuten consult)
  • Kort consult:       € 18,75                    (15 minuten consult)