Hoe is de werkwijze?


Eerste consult

Het eerste consult duurt ongeveer 1 uur. In dit gesprek wordt er onder andere gesproken over uw voedingspatroon en leefgewoonten. Dit is noodzakelijk om een passend voedingsadvies te kunnen geven. Indien nodig wordt er een voedingsberekening gemaakt en het is altijd mogelijk een speciaal voor u gemaakt voorbeelddagmenu te ontvangen. Het advies wordt ondersteund door diverse folders en brochures, zodat u de informatie thuis nog eens rustig na kunt lezen. De volwaardigheid van de voeding wordt altijd meegenomen in het advies.

Bij het eerste consult bent u verplicht de volgende documenten mee te nemen:

  • Geldig legitimatiebewijs (rijbewijs, paspoort of identiteitskaart)
  • Zorgverzekeringpasje
  • Verwijsbriefje van uw huisarts of specialist (indien van toepassing)

Vervolgconsult

Vervolgconsulten duren meestal 30 minuten. Tijdens de vervolgconsulten wordt de voortgang van het dieet besproken en hoe u het dieet ervaart. Ook zal er worden ingegaan op de vragen over uw voedings- of dieetadvies. Het advies kan naar aanleiding hiervan worden bijgesteld. Uw eigen inbreng, een actieve houding, het nakomen van afspraken én eventueel het maken van huiswerkopdrachten zijn heel belangrijk om tot het gewenste einddoel te komen.


Rapportage naar verwijzer

Er wordt een begin- en eindrapportage verstuurd naar de verwijzer en/of huisarts. Tenzij u aangeeft dit liever niet te willen.


Afspraak afzeggen

Wanneer u een afspraak niet kunt nakomen, dient u dit minimaal 24 uur van te voren mede te delen. Indien u dit nalaat, kunnen de kosten van het consult bij u in rekening worden gebracht. Deze kosten worden dan niet vergoed door de zorgverzekeraar.